Veri Sahibi Başvuru Formu

 VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

Doküman No FR-KVKK-04
Ilk Yayın Tarihi 25.05.2022
Revizyon No
Revizyon Tarihi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (KVKK) doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin bu formu

doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla kurumumuza ulaştırması gerekmektedir.

i. Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile kurumumuza bizzat başvurarak,

ii.İvedik OSB Mah. 2271 Cad. No: 14 Yenimahalle/ Ankara adresine göndererek veya

iii.  kvkk@arenilac.com adresine veri sahibinin e-posta adresinden iletebilirsiniz.

 

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan

geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

 

  1. Veri Sahibine Yönelik Bilgiler 

 

Ad/Soyadı
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
Eposta
Adres

 

  1. Başvuruda Bulunan  

Şirketimiz ile olan ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyip, detay bilgi alanına bu

ilişkinin devam durumunu,sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu belirtiniz.

Müşteri Ziyaretçi Çalışan Adayı
Tedarikçi Çalışan Diğer*
Diğer (Açıklama):

 

  1. KVKK kapsamındaki talebinizi lütfen detaylandırınız:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

 

  1. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

Geri dönüş kanalı konusunda özel bir tercihiniz varsa lütfen belirtiniz. Talebinizin değerlendirilmesi için

ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir.

 

 

Posta Eposta

 

 

Veri Sahibi İmzası

 

1/1

İndirmek İçin Tıklayınız.