Veri Sahibi Başvuru Formu

 

 VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

 

  
  
  
  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (KVKK) doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin bu formu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla kurumumuza ulaştırması gerekmektedir.

i. Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile kurumumuza bizzat başvurarak,

ii.İvedik OSB Mah. 2271 Cad. No: 14 Yenimahalle/ Ankara adresine göndererek veya

iii.  kvkk@arenilac.com adresine veri sahibinin e-posta adresinden iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

  1. Veri Sahibine Yönelik Bilgiler 
Ad/Soyadı: 
TC Kimlik Numarası: 
Telefon Numarası: 
Eposta: 
Adres: 

 

  1. Başvuruda Bulunan  

Şirketimiz ile olan ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyip, detay bilgi alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu belirtiniz.

Müşteri: Ziyaretçi: Çalışan Adayı: 
Tedarikçi: Çalışan: Diğer*: 
Diğer (Açıklama):  

 

  1. KVKK kapsamındaki talebinizi lütfen detaylandırınız:

………………………………………………………………………………………………………………………, …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………, ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……

  1. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

Geri dönüş kanalı konusunda özel bir tercihiniz varsa lütfen belirtiniz. Talebinizin değerlendirilmesi için ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir.

 

Posta Eposta 

Veri Sahibi İmzası

1/1

İndirmek İçin Tıklayınız.