Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ;(sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ;

AD- SOYAD / ÜNVAN : Aren İlaç ve Tıbbi Besinler Üretim İç ve Dış Tic. A.Ş. (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

ADRES: İvedik OSB 2271. Sk. No:14  Yenimahalle/Ankara

TELEFON:0850 888 58 05

E-POSTA: info@yasamboyudiyet.com

MERSİS NO: 0074083079600001

Hesap No :TR92 0001 0027 0986 1003 6650 04

Banka Adı : Ziraat Bankası / Şube : İvedik/Ankara (2709-86100366-5004)

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.yasamboyudiyet.com isimli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği 3. maddede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

2.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1Ürün/Ürünlerin temek nitelikleri aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması                   Adet                         Birim Fiyatı              Ara Toplam

       
       
       

Toplam (K.D.V. Hariç) :

K.D.V. Tutarı :

Kargo Tutarı : 9-TL

Net Toplam :

3.2.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

3.3. Teslim Şartları: Ürünlerimiz siparişin onaylanması üzerine hazırlanmaktadır. Siparişinizi takiben 1 gün içinde ürününüz/ürünleriniz hazırlanmaya başlayacaktır.

 1. ALICI BİLGİLERİ:

Adı Soyadı / Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta/Kullanıcı Adı:

 1. TESLİMAT BİLGİLERİ:

Teslim Edilecek Kişi:                           (Bundan sonra TESLİM EDiLECEK KİŞİ olarak anılacaktır.)

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta/Kullanıcı Adı:

 1. FATURA BİLGİLERİ:

Adı Soyadı / Ünvanı:

Fatura Adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta / Kullanıcı Adı:

Fatura Teslim: Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Madde 4’te belirtilen Alıcı Bilgileri, Madde 5’te belirtilen Teslimat Bilgileri ve Madde 6’da bildirilen Fatura Bilgileri aynı kişiye veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur.

Alıcı Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin TESLİM EDİLECEK KİŞİ’ye ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile Teslimat Edilecek Kişi’ye ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır.

Ayrıca ALICI sipariş ettiği ürün/ürünlerin 3. Şahıs konumunda olan herhangi bir kargo şirketi aracılığıyla teslim edileceğini kabul eder. Buna göre; ALICI, kargo şirketinin teslimatı yapacağı gün ve saatte ALICI’nın ve/veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin teslimat adresinde olmamasından kaynaklanan teslim edilememe durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

7.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki TESLİM EDİLECEK KİŞİ’ye teslim edilir. TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

7.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farlılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.6. Sipariş edilmeyen malın teslimi durumunda; SATICI’nın ALICI’ya telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı geri alma hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın bedelinin ödenmemesi halinde ALICI bu malı kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere SATICI adına kargoya vermek veya SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

7.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki TESLİM EDİLECEK KİŞİ’ye tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar bakımından yukarda belirtilen iade prosedürü işletilmeyecektir. Bu durumda ALICI söz konusu çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların ürün bedellerini derhal SATICI’ya ödeyecektir.

7.9. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.11. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

7.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.14. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.15. İşbu sözleşme yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve yeniden satış amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

7.16. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

 1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

b)ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler;

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler;

d)Teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler;

e)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilesine ilişkin sözleşmeler;

f)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler;

g)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

Buna göre ALICI tarafından satın alınan ürünün/ürünlerin yukarıda sayılanlar kapsamına girmesi halinde cayma hakkınız söz konusu olmayacaktır. ALICI tarafından satın alınan ürünün/ürünlerin yukarıda sayılanlar kapsamına girmemesi halinde ALICI tarafından cayma hakkı aşağıdaki şekilde kullanılabilecektir.

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın “Satıcı Bilgileri” belirtilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası veya e-posta adresine cayma süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi ve ürünün işbu sözleşme madde 9’da düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde sayılan ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
 2. b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
 4. d) ALICI cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri göndermekle yükümlüdür.
 5. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIK

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 1. YÜRÜRLÜK

11 (On Bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ____________ tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI ALICI